Nasze autobusy

Oferując wynajem autokarów Warszawa, od wielu lat cieszymy się zaufaniem Klientów. Jako doświadczony przewoźnik działający na rynku od 1994 roku, świadczymy usługi na najwyższym poziomie. Swoją renomę zawdzięczamy profesjonalizmowi oraz elastycznemu podejściu do wymagań rynku i potrzeb indywidualnego Klienta.

Prowadzimy usługi w zakresie krajowych i międzynarodowych przewozów autokarowych, dlatego nasze autokary są w pełni bezpieczne oraz bardzo komfortowo wyposażone, by nawet najdłuższa podróż przebiegała w dogodnych warunkach. Wszystko z myślą o satysfakcji Klienta.

Nasz tabor - nowoczesne autokary Warszawa, jest bardzo rozbudowany. Obejmuje luksusowe, klimatyzowane autokary, które spełniają wszystkie normy bezpieczeństwa i wygodnej jazdy. Podróż naszym autokarem to czysta przyjemność.

P.T.H.U. „DAR-BUS” DARIUSZ DENIS

UL. SZKOLNA 15, 07-130 ŁOCHÓW

TEL.25/ 6751-829, biuro@dar-bus.com.pl


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – RODO


Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), zwanego dalej RODO, obowiązującym od 25.05.2018 roku, informujemy, że:


- administratorem Państwa danych osobowych jest P.T.H.U. „DAR-BUS” DARIUSZ DENIS

z siedzibą w ŁOCHOWIE, ul. Szkolna 15, tel.25 6751-829, 25 6750-263

e-mail: biuro@dar-bus.com.pl, ksiegowa@dar-bus.com.pl, recepcja@dar-bus.com.pl


- Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy kupna -sprzedaży, do czasu zakończenia umowy,


b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego finansowo-księgowego, podatkowego ciążącego na administratorze, do czasu wymaganego odrębnymi przepisami prawa podatkowego,


c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora   m. in. prowadzenia procesów reklamacyjnych, w celach archiwalnych, obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego, Kodeksu cywilnego,


- w związku z celami , o których mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy lub współpracownicy administratora danych, podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, kancelarie

prawne.


- posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,


- mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,


- przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji transakcji gospodarczych.